Hjælp og vejledninger
Privatlivspolitik - sådan håndterer vi dine data
 • Privatlivspolitik generelt
 • Oplysninger om dig selv (navn, CPR-nummer, mailadresse m.m.)
 • Kryptering og sikkerhedsbevis
 • Hvad gemmes hvor?
 • Dine rettigheder

 

Privatlivspolitik generelt

Her kan du finde forklaring på, hvordan Bibliotek.dk og bibliotekerne bruger de oplysninger om dig, som vi får, mens du bruger Bibliotek.dk.

Har du spørgsmål til privatlivspolitikken, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice eller spørge på dit lokale bibliotek, hvis det drejer sig om bibliotekets anvendelse af dine oplysninger.

Du kan bruge Bibliotek.dk og være helt anonym, men hvis du bestiller eller bruger mange andre funktioner, afgiver du forskellige oplysninger, som skal bruges i det videre forløb.
Læs her mere om, hvilke data der bruges og hvordan:
 

Oplysninger om dig selv (navn, CPR-nummer, mailadresse m.m.)

Når du bestiller via Bibliotek.dk, krypteres dine oplysninger. Det betyder, at de ikke kan opsnappes og misbruges af andre, og de kan kun læses af afsender og modtager. I nogle tilfælde viderestilles du til dit lokale bibliotek – så har biblioteket ansvaret for at håndtere de oplysninger, du afgiver på deres websted.
Når du bestiller materiale via Bibliotek.dk, gemmes oplysninger to steder:

 • I en database med bestillinger på DBC Digital
 • Lokalt hos det bibliotek der skal behandle bestillingen.


I begge tilfælde behandles oplysningerne strengt fortroligt. Bibliotekernes personale har tavshedspligt med hensyn til oplysninger angående din brug af biblioteket.
 

Kryptering og sikkerhedsbevis

Når du sender persondata via Bibliotek.dk, krypteres oplysningerne så kun du og modtageren kan læse dem.

Bibliotek.dk bruger en sikkerhedsprotokol (TLS - Transport Layer Security) der sørger for en sikker forbindelse mellem dig som bruger af Bibliotek.dk og DBC Digital, der afvikler Bibliotek.dk.

En sikker forbindelse garanterer:

 • at data er som du afsender dem - de kan ikke ændres under transmissionen
 • at data kan hemmeligholdes så andre ikke kan se indholdet af det sendte.


TLS-funktionen ligger i din browser. Den aktiveres automatisk, når du indtaster personlige oplysninger i forbindelse med bestilling.

Du skal ikke installere noget ekstra software for at kunne bruge Bibliotek.dk sikkert.
 

Hvad gemmes hvor?

Disse oplysninger gemmes af Bibliotek.dk (på DBC Digital):

 • bestillingsoplysninger.
 • statistik om brug af Bibliotek.dk (uden persondata)


Bestillingsoplysninger videresendes til det bibliotek du har valgt.
 

Biblioteker, du selv vælger

Bibliotek.dk gemmer også oplysninger om de biblioteker, du selv tilføjer. Du kan til hver en tid slette et eller flere af dine biblioteker fra din profil, eller du kan slette hele profilen. Sletter du din profil, bliver alle oplysninger om dig slettet.

Huskeliste

Bibliotek.dk gemmer også oplysninger om de poster, du lægger på din huskeliste. Du kan til hver en tid slette en eller flere poster fra huskelisten. Sletter du din profil, bliver alle oplysninger om din huskeliste slettet.
 

Dine rettigheder

Jævnfør databeskyttelsesforordningen har du som bruger en række rettigheder, som vi her skal oplyse dig om.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores egentlig lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os: Kundeservice