Hjælp og vejledninger
Om Bibliotek.dk

Hvad kan jeg bruge bibliotek.dk til?

På Bibliotek.dk kan du finde og bestille materialer fra danske biblioteker og få dem leveret til dit lokale bibliotek.

Når du har bestilt materialet i Bibliotek.dk, sendes bestillingen til dit lokale bibliotek, som håndterer den endelige bestilling. Du skal være bruger på det bibliotek, du vil hente materialet på.

Det meste kan lånes

Det allermeste af det, du finder på Bibliotek.dk, kan lånes. Men der er undtagelser. Bibliotekerne fastsætter selv deres regler for udlån og kan derfor beslutte:

Bibliotek.dk anskaffer ikke materialer

Bibliotek.dk er både en database over alle materialer på danske biblioteker og den danske nationalbibliografi.  Nationalbibliografien er alt det, der udkommer i Danmark inden for musik, bøger, film mm. Vi viser det på Bibliotek.dk - også selv om det ikke findes på et bibliotek.

Bibliotek.dk anskaffer ikke materialer og har heller ikke indflydelse på bibliotekernes indkøb.  Hvis du har et forslag til et nyt materiale på Bibliotek.dk, skal du henvende dig til dit lokale bibliotek og høre, om de vil købe materialet.

Hvem står bag Bibliotek.dk:

DBC Digital  står for udvikling og drift af Bibliotek.dk.

(KL) Kommunernes Landsforening sætter de overordnede rammer for Bibliotek.dk.

1508 har lavet det grafiske design til Bibliotek.dk.

Hvad må du bruge Bibliotek.dk til?

Brugere af Bibliotek.dk - såvel privatpersoner som virksomheder - kan frit anvende data fra Bibliotek.dk til eget brug (dvs. for virksomheders vedkommende til internt brug). Kommerciel udnyttelse af data som fx noter og emneord kræver, at man har en brugsretsaftale. Kontakt DBC Digital

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os. Skriv til DBC Digitals kundeservice